Stassiebaby Rocking Oversized White High Waist Jeans While On Instagram

Anastasia Karanikolaou rocking oversized white high rise jeans
Anastasia Karanikolaou rocking oversized white high rise jeans

Stassiebaby was absolutely glowing while on Instagram. Stassie Karanikolaou donned oversized white high rise jeans. She paired it with Sexy blue Kim Shui corset top.