Stassie Karanikolaou Rocking Skimpy Grey Lace Detailing Bikini Bottom While On Instagram

Image Source: null
Stassiebaby rocking Skimpy grey lace detailing bikini bottom with a lace detailing material

Anastasia Karanikolaou raised the temperature while on Instagram. Stassie Karanikolaou wore Skimpy grey lace detailing bikini bottom with a lace detailing material. She paired it with sexy grey bustier.